Forretningsbetingelser

  1. Al leje og brug af vores udstyr, ligesom deltagelse i kurser, events og aktiviteter sker på eget ansvar.

  2. Ved leje / abonnement af kajak forventes det, at lejeren / abonnenten mindst kan sejle sikker på fladt vand og, at han/hun kan tilrettelægge en sikker rute som svarer til egen kunnen, vejr- og bølgeforhold m.m..  Det forventes også at lejeren har grundlæggende svømmefærdigheder.

  3. Kajaktour.dk kan afvise udlejning til personer, hvis deres fysik skønnes at være til hinder for sikker sejlads.

  4. Kajaktour.dk kan afvise at lade personer deltage i aktiviteter og kurser, hvis deres fysik skønnes at være til hinder for sikker afholdelse af aktiviteten, eller kurset.

  5. Udstyr, som er omfattet af lejeprisen hhv. abonnementet, ud over kajakken: Pagaj, skørt, svømmevest, og vandpøs.

  6. Kajakkerne og udstyret skal behandles skånsomt. Bortkommer en kajak, eller noget udstyr, eller bliver det beskadiget, er lejeren / abonnenten økonomisk ansvarlig for dette.

  7. Lejeren lægger et depositum på 600 dkr ved overtagelse af det lejede udstyr. Depositumet bliver refunderet ved aflevering.