Forretningsbetingelser

1. Ansvarsfraskrivelse

 • Leje af vore kajakker, brug af vores udstyr og deltagelse i arrangementer / kurser hos Aktivitetshuset Parnas og kajaktour.dk sker helt på eget ansvar.
 • Lejeren er ansvarlig for skader på kajakker og udstyr, hvis de sker som følge af uagtsomhed og / eller uhensigtsmæssig brug af kajakker og udstyr.
 • Lejeren er ansvarlig for bortkomst af lejede kajakker og udstyr.
 • For eventuelle skader på lejer, eller lejerens ejendele under turen ydes ingen erstatning.
 • For eventuelle skader på tredjemands ejendom forvoldt med kajakken hæfter lejeren selv.
 • Udlejer kan ved aflysninger ikke drages til ansvar for deltagers eventuelle driftstab, avancetab, tidstab m.m., eller andet indirekte tab, der måtte opstå som følge af forsinkelser, aflysninger, mangler, eller andet.

2. Lejemålet

 • omfatter en, eller flere toer-kajak/ker i en forud aftalt periode. Lejemålet inkluderer svømmeveste, pagajer, overtræk og pøse i passende antal.
 • startes og afsluttes altid ved Parnas Aktivitetscenters kajakcontainer, medmindre andet aftales.

3. Bookinger

 • af kajakker og aktiviteter kan aflyses, hvis vejrforholdene er meget dårlige, fx tordenvejr.
 • af aktiviteter kan aflyses, hvis der er for få deltager ved en aktivitet.
 • af kajakker og aktiviteter kan aflyses, hvis der er uforudsete skader på materiellet, således at det ikke er brugbart.
 • af aktiviteter kan aflyses, hvis der er sygdom blandt personalet og der ikke kan skaffes passende erstatning.
 • af kajakker og aktiviteter kan aflyses hvis lejer / deltager ikke skønnes at have de fysiske forudsætninger for sikker sejlads / deltagelse.
 • kan aflyses, hvis lejer / deltager er beruset.
 • som aflyses forsøges genbooket på andre tidspunkter. Hvis dette er umuligt, refunderes aktivitetens fulde pris.

4. Lejeren

 • Kajakkerne kan lejes af alle som er fyldt 18 år. Unge og børn under 18 kan også komme ud at ro, såfremt de er sammen med en voksen.
 • Det er et krav at lejere kan svømme og at de på betryggende vis kan føre en toer-kajak under beskyttede forhold.
 • Udlejer har ret til at afvise lejere, hvis det skønnes, at de ikke på betryggende vis kan føre en toer-kajak under beskyttede forhold.

5. Under sejladsen

 • Lejere må ikke være berusede under sejlads.
 • Svømmere skal bære svømmevest under sejladsen.
 • Ikke-svømmere og små børn skal bære en redningsvest under sejladsen.
 • Kajakkernes stuverum skal være lukkede under sejlads.
 • Kajakkerne skal behandles skånsom og skal, under transport på land, køres på vogn, eller bæres. Man skal især være opmærksom på, at rorbladet skal klappes op, når man nærmer sig land og under transport på land.
 • Kajakker og udstyr skal bruges efter hensigten, dvs. til sejlads på søen og, efter aftale, til kæntrings- og redningsøvelser o.l..
 • Ved problemer undervejs kan der ringes til Kajaktour.dk – Armin Vauk 29 25 92 36

6. Regler for sejlads på Sorø Sø
Det er det ikke tilladt at

 • færdes i siv- og rørbevoksninger, eller på anden måde beskadige disse.
 • anvende radio o.l.
 • henkaste affald.
 • plukke og indsamle planter.
 • medtage hunde, eller andre husdyr.
 • medtage skydevåben af nogen art.
 • beskadige, eller fjerne reder, æg, eller unger.
 • fiske uden fiskekort.
 • sejle med motor.
 • at gå i land i private haver, eller lande på private bådbroer.
  (Tilpasset uddrag af Sorø Akademis ”Regler for baadhold på Sorø Sø”)

Forretningsbetingelser og priser kan downloades samlet her.